www.dksalta.no

Den kulturelle skolesekken i Alta kommune


Hei!
Fra og med 1. februar 2020 skal transport til arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken bestilles hos Boreal transport.
Mer info og skjemaer finner dere under menypunktet "Transport" i menyen til venstre.

Her finner dere tilbudet i Den kulturelle skolesekken i Alta kommune for skoleåret 2019/2020. Klikk dere inn på "oversikt klassetrinn"  i menyen til venstre og se tilbudet for de ulike trinn. Derfra kan dere melde dere på arrangementer og godkjenne turnèplaner.

I den samme menyen finner dere også bestillingsskjema for transport samt evalueringskjema for lærere og elever. Vi vil veldig gjerne ha tilbakemeldinger på forestillinger / opplegg i regi av Den kulturelle skolesekken!

 

oldschool1oldschool2

NYHETER
# Fra høsten av så samles innmelding av forslag i en felles nasjonal portal.
Dette er et helt nytt system som åpner 1. september – og felles nasjonal frist er 1. oktober.
Her kan utøverne hake av for hvilke fylker og kommuner de vil turnere i og legge inn sine forslag synlig for alle.
Les mer her: www.denkulturelleskolesekken.no

# Ny frist for å levere forslag til DKS Alta er 1. oktober
# DKS Alta er på facebook. Klikk linken under
# Programmet for neste skoleår er nå klart på sidene. Masse spennende tilbud til alle trinn. Meld dere på!
# DKS Alta har inngått avtale med Boreal transport. All transport til arrangementer i regi av DKS skal bestilles hos dem. Mer informasjon under punktet "transport" i menyen til venstre
# Produksjoner i mars:
       ¤ Kjøkkenet - teaterforestilling for 1.- 4. trinn
       ¤ Altas samiske kulturarv - for 9. trinn
     
       
      
Følg DKS Alta på facebook - klikk her

 

 

Spørsmål? Ta kontakt med DKS - koordinator Odd Håvard Holtet

 

Kontakt oss!