www.dksalta.no

Kontaktinformasjon

Koordinator for Den kulturelle skolesekken i Alta kommune er Odd Håvard Holtet

Telefon: 78455080 / 99445172

Mail: odd.holtet@alta.kommune.no

Post: Alta kulturskole v/ Odd Håvard Holtet
         Postboks 1403
         9506 Alta

DKS - koordinator har kontortid mandag, tirsdag, onsdag og torsdag før lunsj + fredag mellom kl. 10.00 og 14.00

                                                               

 

Kontakt oss!