www.dksalta.no

Kulturkontakter

Alle skoler skal ha en kulturkontakt.
Denne skal fungere som bindeledd mellom skolen og DKS - koordinator og som bindeledd mellom skolen og  aktører som skal komme på besøk.
Kulturkontakten har ansvaret for at de ulike trinn får informasjon om tilbud som kommer i regi av Den kulturelle skolesekken. Den har også ansvar for tilrettelegging av ulike arrangement.

Under finner dere en oversikt.

Denne må oppdateres etter hvert som skolen bytter kulturkontakt. Hver skole skal ha sin kulturkontakt med mailadresse og mobilnummer i tabellen.    

Hvis dere ser noe som ikke stemmer - eller skal legge til noe i forhold til det som gjelder din skole, kan dere klikke på linken under tabellen og beskrive i en mail hva som skal forandres / legges til.

 

 

Oversikt over kulturkontakter i ALTA KOMMUNE

 

 

SKOLE

ADRESSE

Telefon

KULTURKONTAKT

Alta kristne grunnskole

Mikkelholmen

9514 Alta 

 

 

Alta ungdomsskole

Skoleveien 20

9510 Alta

78 44 60 00                            

Ottar Pettersen

aronnes74@gmail.com
postmottak.alta.ungdomsskole@alta.kommune.no

Aronnes skole

 

Blåbærvn. 2

9514 Alta

78 43 06 44

Birgitte Suhr

birgitte.suhr@alta.kommune.no
postmottak.aronnes.skole@alta.kommune.no

Bossekop skole

 

Altaveien 106

9513 Alta

78 44 41 30

Morten Fugelli

Morten.Fugelli@alta.kommune.no
postmottak.bossekop.skole@alta.kommune.no

Elvebakken skole

 

Øvrevn. 132

9515 Alta

78 44 45 50

 

Tor Petter Emaus

tor-petter.emaus@alta.kommune.no
postmottak.elvebakken.skole@alta.kommune.no

 

Gakori skole

 

Gakorivn.

9512 Alta

78 48 18 50

Ingeborg Hanssen Mauseth

ingeborghanssen.mauseth@alta.kommune.no
postmottak.gakori.skole@alta.kommune.no

Kaiskuru  N.senter

 

Myrullvn. 2

9516 Alta

78 48 16 30 

Inger Anne Witte

inger.anne.witte@alta.kommune.no
postmottak.kaiskuru.naermiljoesenter@alta.kommune.no

Komsa skole

 

Bossekopvn.

9511 Alta

 

78 45 68 80

Siv Kristin Thomassen
SivKristin.Thomassen@alta.kommune.no

postmottak.komsaskole@alta.kommune.no

Kvalfjord skole

9531 Kvalfjord

78 43 86 22

 

Ingve Lerø   
Ingve.Lero@alta.kommune.no
postmottak.kvalfjord.skole@alta.kommune.no                           
   

Leirbotn

Oppvekstsenter

9519 Kviby

78 43 81 02 

Merete Tangstad 
merete.tangstad@alta.kommune.no
postmottak.leirbotn.skole@alta.kommune.no

Rafsbotn skole

 

Rafsbotn

9517 Alta

78 43 31 01 

Anders Overhalden

anderov@frisurf.no
postmottak.rafsbotn.skole@alta.kommune.no

Saga skole

 

 

78 48 18 40 

Anne-Britt Eilertsen               
anne-britt.eilertsen@alta.kommune.no
postmottak.saga.skole@alta.kommune.no

Sandfallet ungdomsskole

Sandfallveien 36, 9510 Alta

78 45 52 60

Bjørn Graneng
bjoern.graneng@hotmail.com
postmottak.sandfallet.ungdomsskole@alta.kommune.no

Talvik skole

 

Postboks 53

9540 Talvik

78 44 63 60 

Bengt Rune Kolstad

bengtrune.kolstad@alta.kommune.no
postmottak.talvikskole@alta.kommune.no

Tv.dalen  skole

 

Tv.dalen

9517 Alta

78 44 96 70

 

1.-4.tr  -  Laura Anita Hågensen
5.-7.tr  -  Erlend Olsen
8.-10.tr - Marlene Knutsen

lauraannita.hagensen@alta.kommune.no
erlend.olsen@alta.kommune.no
marlene.knutsen@alta.kommune.no
postmottak.tvdalen.skole@alta.kommune.no

Øvre Alta skole

 

Steinfossveien

9518 Alta

78 45 69 42 

May Liss Thomassen

mali@alta.kommune.no
postmottak.ovrealta.skole@alta.kommune.no

Haldde Montessoriskole

Crowes vei 9
9518 Alta

47 64 38 49

Vegard Ludvigsen
rektor@halddemontessori.no

 

 

 

 

 Ønsker du å forandre eller legge til i tabellen - klikk her

 

 

 

Kontakt oss!