www.dksalta.no

Den kulturelle skolesekken i Alta kommune 2019/2020

 

Klassetrinn
Kulturuttrykk
Tilbud
Tidspunkt
Ansvarlig/ Kontaktperson
Litteratur
 
 
 
Musikk


Scenekunst
Første møte med biblioteket
 

Sofia og Eliana fra Klangveien

Kjøkkenet
Fra uke 35
 

 
Uke 37


Uke 11
Alta Bibliotek v/ Monica Wirkola
DKS - koordinator
 
DKS - koordinator
 

DKS - koordinator
Visuell kunst
 
Musikk
 

Scenekunst
Jeg fant, jeg fant
 
Sofia og Eliana fra Klangveien

Kjøkkenet
Uke 37/38
 
Uke 37


Uke 11
DKS - koordinator
 
DKS - koordinator


DKS - koordinator
Musikk
 

Film
 
 
 
Scenekunst 
Sofia og Eliana fra Klangveien
 
Dyrene i Hakkebakkeskogen - skolekino

Kjøkkenet

Uke 37


7. nov
 
 
Uke 11
DKS - koordinator 
 

DKS - koordinator

 

DKS - koordinator
Kulturarv
 
 
 
Musikk


Scenekunst
Steinalderuke
 
 
 
Sofia og Eliana fra Klangveien

Kjøkkenet
Uke 36
 
 
 
Uke 37


Uke 11
Alta Museum v/ Ingvild Mjelde 
DKS - koordinator
 

DKS - koordinator


DKS - koordinator

 
Scenekunst


LitteraturVisuell kunst

Oldschool
 
Forfatterbesøk - Marius Horn Molaug


Havets avtrykk
Uke 39
 
Uke 48Uke 44/45
DKS - koordinator
 
Alta Bibliotek v/ Monica Wirkola
DKS - koordinator

DKS - koordinator
 
Scenekunst
 
Film
 
Kulturarv
 
Oldschool
 
Kamel - skolekino

Altasaken
 
Uke 39
 
14. nov
 
Uke 4/5
 
DKS - koordinator
 
DKS - koordinator
 
Alta Museum / Maria Øien
DKS - koordinator
Kulturarv
 
Scenekunst

Film
Skiferdrift i Pæska
 
Oldschool

Animasjonsverksted
Uke 39
 
Uke 39

Uke 7 - 10
DKS - koordinator
 
DKS - koordinator

DKS - koordinator
Scenekunst

Litteratur
 
 

Visuell kunst 
Oldschool

Forfatterbesøk - Anders Totland
 

Rare Ruter
Uke 39

Uke 42 
 


Uke 20/22
DKS - koordinator

Alta Bibliotek v/ Monica Wirkola
DKS - koordinator  

DKS - koordinator
Film
 
Scenkunst

Kulturarv
 
Film på iPad
 
Oldschool

Altas samiske kulturarv
Uke 37-43 
 
Uke 39

Uke 2 - 12
DKS - koordinator
 
DKS - koordinator

DKS - koordinator
Alta samiske språksenter
Scenekunst
 
Visuell kunst
 
Oldschool
 
Iskalde gleder 
 
Uke 39
 
Uke 5/7/8
 
DKS - koordinator

DKS - koordinator
 

 

 

 

 

 

 

  


 

Kontakt oss!